Te water

60 jaar onder het zilte nat.

De Amicitia is de sleepboot die, in de 2e wereldoorlog door de Duitsers gevorderd, 60 jaar onder het water van de Koningshaven te Rotterdam heeft gelegen. De sleepboot, door een ieder vergeten, is bij toeval 2 oktober 2002 door een duiker bij een routinecontrole aan de fundering van de brug ontdekt. Omdat er op dat moment niet veel over de sleepboot bekend was werd de Amicitia aan de zorg van Rijkswaterstaat toevertrouwd. Deze heeft de sleepboot laten lichten en ter beschikking gesteld aan Het Havenmuseum te Rotterdam.

Stichting Amicitia.

Inmiddels is de Amicitia ondergebracht in de, op 30 juni 2004 opgerichte, Stichting Amicitia. Deze Stichting is thans de eigenaar van de sleepboot en heeft zich o.a. tot doel gesteld:

  • de Amicitia te restaureren bedrijfsvaardig te houden en te onderhouden
  • de Amicitia te presenteren tijdens evenementen en manifestaties
  • met de Amicitia aan geïnteresseerden kennis door te geven en de mogelijkheid te bieden praktijkervaring op te doen

Restauratie Amicitia.

De stichting Amicitia is in samenwerking met de stichting Trix te Scheveningen bezig om de restauratie van de sleepboot ter hand te nemen. De stichting Trix wordt o.a. gesteund door de Gemeente Den Haag en is een werkgelegenheidsproject.

Eerst is begonnen om het casco te ontdoen van een grote hoeveelheid vastgehechte laag modder, pokken en roest. Ook heeft er een zogenaamde ‘diktemeting’ plaatsgevonden. De opbouw met het stuurhuis is verwijderd. Opvallend was dat de huiddikte, van het casco, bij de meeste meetpunten nog voldoende was. Helaas heeft de motor, een Kromhout van het type 2-M-3 van 80 pk, geen weerstand kunnen bieden aan de invloeden van het water en is niet meer te herstellen. De stichting Amicitia is op zoek naar een vervangende motor van hetzelfde type.

De Amicitia zal als Varend Monument® worden gerestaureerd volgens de richtlijnen van het Nationaal Register Varende Monumenten.

Er is inmiddels een gedetailleerde technische tekening van de Amicitia gemaakt die als leidraad zal gaan dienen bij de restauratie van de sleepboot.

Technische informatie. Tewaterlating: 2 januari 1941, werf van aanbouw: Czaar Peter te Zaandam, lengte: 11,28 m, breedte: 3,44 m, motor: Kromhout type 2-M-3, motornummer: 5219

Algehele informatie Voor meer informatie en sponsoring van de motorsleepboot Amicitia: amicitia@motorsleepbootamicitia.nl

Stichting Amicitia, Tolstraat 1 4231, BB Meerkerk, Postgiro: 1439044